Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-032
Дата на създаване: 27.03.2020
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през река Джерман ПК 118 в землището на с. Блажиево, община Бобошево”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.05.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Съобщения от Възложителя