Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-091
Дата на създаване: 13.01.2020
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Защитно съоръжение на р. Тополница при с. Калугерово, обл. Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален газопроводи“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07.02.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:

9095803

Обяви и покани
Размер на файла: 2.16 MB, Качен на: 13.01.2020
Размер на файла: 18.08 MB, Качен на: 13.01.2020
Размер на файла: 3.49 MB, Качен на: 13.01.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 215.24 KB, Качен на: 13.01.2020
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 14.23 MB, Качен на: 16.04.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 4.64 MB, Качен на: 29.05.2020
Размер на файла: 18.55 MB, Качен на: 29.05.2020