Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-065
Дата на създаване: 05.06.2020
Наименование: Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж „Електрическа подстанция 110/6kV, КС „Вълчи дол““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26.06.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 2.34 MB, Качен на: 05.06.2020
Размер на файла: 4.93 MB, Качен на: 05.06.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 15.64 MB, Качен на: 05.06.2020
Размер на файла: 9.67 MB, Качен на: 05.06.2020
Размер на файла: 1.16 MB, Качен на: 05.06.2020
Размер на файла: 94.9 KB, Качен на: 05.06.2020
Размер на файла: 130.66 KB, Качен на: 05.06.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.16 MB, Качен на: 14.04.2021
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 5.09 MB, Качен на: 23.12.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 4.74 MB, Качен на: 14.04.2021
Размер на файла: 15.38 MB, Качен на: 14.04.2021
Размер на файла: 819.4 KB, Качен на: 10.11.2022
Размер на файла: 4.02 MB, Качен на: 13.09.2023