Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-27
Дата на създаване: 10.04.2022
Наименование: Програматор за въздух на горелка MAN тип GZ 3.3
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.04.2022 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.02 MB, Качен на: 11.04.2022