Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-080
Дата на създаване: 08.10.2019
Наименование: Прокарване на стационарни почвени мониторингови сондажи за провеждане на постоянен наземен газов анализ в контура на Чиренската структура
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06.11.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0055

Решение и обявление
Размер на файла: 185.64 KB, Качен на: 08.10.2019
Размер на файла: 392.57 KB, Качен на: 08.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 420.17 KB, Качен на: 08.10.2019
Размер на файла: 1.21 MB, Качен на: 08.10.2019
Размер на файла: 90.02 KB, Качен на: 08.10.2019
Размер на файла: 59.84 KB, Качен на: 08.10.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 291.67 KB, Качен на: 02.03.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.54 MB, Качен на: 13.02.2020