Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-031
Дата на създаване: 25.07.2019
Наименование: Проучване, проектиране, доставки (с изключение на тези предоставени от Възложителя), изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: Пускова и приемна камери на газопроводно отклонение (ГО) Димитровград
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 2.45 MB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 4.77 MB, Качен на: 25.07.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 16.76 MB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 735.94 KB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 9.99 MB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 94.94 KB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 226.69 KB, Качен на: 25.07.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.13 MB, Качен на: 02.03.2020
Разяснения
Размер на файла: 1.32 MB, Качен на: 07.08.2019
Размер на файла: 1.38 MB, Качен на: 09.08.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 11.05 MB, Качен на: 10.12.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 5.95 MB, Качен на: 02.03.2020
Размер на файла: 14.66 MB, Качен на: 02.03.2020