Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-124
Дата на създаване: 31.10.2019
Наименование: Провеждане на независим технически одит на информационна система за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0065

Решение и обявление
Размер на файла: 2.91 MB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 7.17 MB, Качен на: 31.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.84 MB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 88.96 KB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 81.25 KB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 224.37 KB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 125.13 KB, Качен на: 31.10.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.4 MB, Качен на: 17.12.2019