Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-070
Дата на създаване: 13.11.2019
Наименование: Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03.12.2019 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0069

Решение и обявление
Размер на файла: 228.79 KB, Качен на: 13.11.2019
Размер на файла: 444.88 KB, Качен на: 13.11.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 2.61 MB, Качен на: 13.11.2019
Размер на файла: 354.67 KB, Качен на: 13.11.2019
Размер на файла: 264.49 KB, Качен на: 13.11.2019
Размер на файла: 92.59 KB, Качен на: 13.11.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.08 MB, Качен на: 14.09.2020
Размер на файла: 2.49 MB, Качен на: 23.07.2021
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 4.29 MB, Качен на: 02.06.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 9.48 MB, Качен на: 14.09.2020