Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-088
Дата на създаване: 06.02.2018
Наименование: Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на специализиран софтуерен продукт за интеграция и синхронизация на данни между два софтуерни продукти, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.02.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-003

 

 

Решение и обявление
Размер на файла: 145.08 KB, Качен на: 06.02.2018
Размер на файла: 371.54 KB, Качен на: 06.02.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 2.02 MB, Качен на: 06.02.2018
Размер на файла: 182.31 KB, Качен на: 06.02.2018
Размер на файла: 205.33 KB, Качен на: 06.02.2018
Размер на файла: 3.74 MB, Качен на: 06.02.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.04 MB, Качен на: 20.06.2018
Разяснения
Размер на файла: 115.23 KB, Качен на: 23.02.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 908.69 KB, Качен на: 03.04.2018
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 216.87 KB, Качен на: 03.04.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 3.92 MB, Качен на: 20.06.2018