Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-089
Дата на създаване: 07.10.2019
Наименование: Ремонт и следгаранционно поддържане на средства за измерване
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05.11.2019 17:00
Статус: Частично прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Номер на преписката в АОП:  01351-2019-0054
Решение и обявление
Размер на файла: 172.7 KB, Качен на: 07.10.2019
Размер на файла: 351.15 KB, Качен на: 07.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 2.72 MB, Качен на: 07.10.2019
Размер на файла: 374.61 KB, Качен на: 07.10.2019
Размер на файла: 202.99 KB, Качен на: 07.10.2019
Размер на файла: 193.99 KB, Качен на: 07.10.2019
Размер на файла: 87.32 KB, Качен на: 07.10.2019
Размер на файла: 107.7 KB, Качен на: 07.10.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 310.66 KB, Качен на: 07.01.2020
Размер на файла: 1.21 MB, Качен на: 21.02.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 205.94 KB, Качен на: 20.11.2019
Размер на файла: 1.66 MB, Качен на: 19.12.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 75.48 KB, Качен на: 19.12.2019
Размер на файла: 367.06 KB, Качен на: 19.12.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.51 MB, Качен на: 21.02.2020