Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-103
Дата на създаване: 12.03.2018
Наименование: Ремонт на газотурбинни двигатели ДТ 70П
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.04.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Обявление за поръчка – комунални услуги: 2018/S 051-113885

Номер на преписката в АОП:01351-2018-0011

 

 

 

Решение и обявление
Размер на файла: 178.79 KB, Качен на: 14.03.2018
Размер на файла: 344.34 KB, Качен на: 14.03.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 7.7 MB, Качен на: 14.03.2018
Размер на файла: 185.2 KB, Качен на: 14.03.2018
Размер на файла: 87.41 KB, Качен на: 14.03.2018
Размер на файла: 10.48 MB, Качен на: 14.03.2018
Размер на файла: 182.75 KB, Качен на: 14.03.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.04 MB, Качен на: 23.08.2018
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 157.98 KB, Качен на: 05.06.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 3.34 MB, Качен на: 23.08.2018