Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-091
Дата на създаване: 25.10.2018
Наименование: Ремонт на очистно съоръжение "Стряма"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:01351-2018-0065

Решение и обявление
Размер на файла: 1.67 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 4.73 MB, Качен на: 25.10.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 5.94 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 16.43 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 11.72 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 16.02 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 17.14 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 12.22 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 15.64 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 10.29 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 4.13 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 217.95 KB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 90.28 KB, Качен на: 25.10.2018