Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 2245605
Дата на създаване: 30.06.2023
Наименование: Ремонт на ролетна врата - склад 1002
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.07.2023 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 836.43 KB, Качен на: 30.06.2023