Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-009
Дата на създаване: 04.12.2019
Наименование: Ремонт на участък от Газопроводно отклонение „Правец”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.12.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Обяви и покани
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.14 MB, Качен на: 04.12.2019
Размер на файла: 733.19 KB, Качен на: 04.12.2019
Размер на файла: 190.67 KB, Качен на: 04.12.2019
Размер на файла: 5.34 MB, Качен на: 04.12.2019
Разяснения
Размер на файла: 174.24 KB, Качен на: 10.12.2019
Размер на файла: 104.65 KB, Качен на: 12.12.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 909.12 KB, Качен на: 13.01.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 19.8 MB, Качен на: 13.03.2020