Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-051
Дата на създаване: 19.03.2020
Наименование: Ремонт в заводски условия и калибриране по разход при високо налягане на ултразвуков разходомер
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 754.32 KB, Качен на: 19.03.2020
Размер на файла: 66.99 KB, Качен на: 19.03.2020
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 349.22 KB, Качен на: 30.04.2020