Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-015
Дата на създаване: 11.02.2020
Наименование: Сервизно обслужване на пожароизвестителни, пожарогасителни системи, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0005

Решение и обявление
Размер на файла: 175.1 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 400.5 KB, Качен на: 12.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.42 MB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 555.02 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 90.53 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 106.1 KB, Качен на: 12.02.2020
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 42.04 KB, Качен на: 18.05.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 148.37 KB, Качен на: 08.04.2020