Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-125
Дата на създаване: 18.11.2019
Наименование: Следгаранционна поддръжка и ремонт на фискалната система за контрол, измерване и визуализация на ГИС Русе-Междусистемна връзка България-Румъния
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.12.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0070

Решение и обявление
Размер на файла: 182.7 KB, Качен на: 18.11.2019
Размер на файла: 319.94 KB, Качен на: 18.11.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.96 MB, Качен на: 18.11.2019
Размер на файла: 1001.42 KB, Качен на: 18.11.2019
Размер на файла: 59.74 KB, Качен на: 18.11.2019
Размер на файла: 88.71 KB, Качен на: 18.11.2019
Размер на файла: 88.03 KB, Качен на: 18.11.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.07 MB, Качен на: 08.04.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 178.93 KB, Качен на: 29.01.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.43 MB, Качен на: 08.04.2020