Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-046
Дата на създаване: 05.11.2018
Наименование: Следгаранционна поддръжка на шест броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип MARS 90 и с други агрегати и системи на ГТКА
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:01351-2018-0066

Обявление за поръчка – комунални услуги:2018/S 215-492867

Решение и обявление
Размер на файла: 167.13 KB, Качен на: 08.11.2018
Размер на файла: 358.9 KB, Качен на: 08.11.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.35 MB, Качен на: 08.11.2018
Размер на файла: 187.22 KB, Качен на: 08.11.2018
Размер на файла: 88.49 KB, Качен на: 08.11.2018
Размер на файла: 187.94 KB, Качен на: 08.11.2018