Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-073
Дата на създаване: 27.05.2020
Наименование: Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на магистрален газопровод – северен клон в две обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.06.2020 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 249.2 KB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 795.29 KB, Качен на: 27.05.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 6.83 MB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 986.89 KB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 962.63 KB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 138.77 KB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 91.76 KB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 214.58 KB, Качен на: 27.05.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 2.11 MB, Качен на: 06.12.2021
Размер на файла: 229.27 KB, Качен на: 07.04.2023
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.41 MB, Качен на: 18.11.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 7.52 MB, Качен на: 11.01.2021
Размер на файла: 3.51 MB, Качен на: 11.01.2021