Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-011
Дата на създаване: 13.02.2020
Наименование: Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на магистрален газопровод – северен клон в две обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.03.2020 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2020-0008

Решение и обявление
Размер на файла: 2.46 MB, Качен на: 13.02.2020
Размер на файла: 827.14 KB, Качен на: 13.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 6.76 MB, Качен на: 13.02.2020
Размер на файла: 999.14 KB, Качен на: 13.02.2020
Размер на файла: 986.01 KB, Качен на: 13.02.2020
Размер на файла: 1.07 MB, Качен на: 13.02.2020
Размер на файла: 90.65 KB, Качен на: 13.02.2020
Размер на файла: 216.78 KB, Качен на: 13.02.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 499.08 KB, Качен на: 13.05.2020
Разяснения
Размер на файла: 83.11 KB, Качен на: 02.03.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 130.99 KB, Качен на: 23.04.2020