Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-24-00-6
Дата на създаване: 03.01.2020
Наименование: Транспортиране и последващо третиране на излезли от употреба гуми, отпадъци, съдържащи опасни вещества, Ni-Cd, маслени филтри, отпадъци, неупоменати другаде и отпадъци от масла и нефтопродукти
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15.01.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 2.29 MB, Качен на: 03.01.2020