Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-24-00-2779
Дата на създаване: 16.10.2019
Наименование: Транспортиране и последващо третиране на излязло от употреба оборудване, пластмаси и оловно акумулаторни батерии
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Обект -> Предоставяне на услуги
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 196.3 KB, Качен на: 16.10.2019