Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 210-007
Дата на създаване: 09.02.2021
Наименование: Трасиране на площи за провеждане на разкопки на археологически обекти във връзка с обект "Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15.02.2021 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

Трасиране на площи за провеждане на разкопки на археологически обекти във връзка с обект "Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия"

Обяви и покани
Размер на файла: 2.76 MB, Качен на: 09.02.2021
Размер на файла: 67.25 KB, Качен на: 09.02.2021