Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-127
Дата на създаване: 01.11.2019
Наименование: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на технологични връзки за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“,етап „Линейна част"
Статус: Отворена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Друга информация:

Пълно наименование на поръчката: "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на технологични връзки за обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап: "Линейна част" към съществуващата газопреносна мрежа"

Решение и обявление
Размер на файла: 1.43 MB, Качен на: 01.11.2019