Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-085
Дата на създаване: 05.09.2019
Наименование: Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“
Статус: Възложена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Решение и обявление
Размер на файла: 1.37 MB, Качен на: 05.09.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.25 MB, Качен на: 28.10.2019
Размер на файла: 9.6 MB, Качен на: 28.10.2019