Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-050
Дата на създаване: 24.03.2020
Наименование: Упражняване на консултантска дейност по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в три обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.04.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 270.35 KB, Качен на: 27.03.2020
Размер на файла: 5.03 MB, Качен на: 27.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 13.77 MB, Качен на: 27.03.2020
Размер на файла: 140.88 KB, Качен на: 27.03.2020
Размер на файла: 3.72 MB, Качен на: 27.03.2020
Размер на файла: 2.62 MB, Качен на: 27.03.2020
Размер на файла: 87.33 KB, Качен на: 27.03.2020
Размер на файла: 93.29 KB, Качен на: 27.03.2020
Други решения и обявления