Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-069
Дата на създаване: 21.05.2020
Наименование: Упражняване на консултантска дейност по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в две обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 261.38 KB, Качен на: 26.05.2020
Размер на файла: 4.76 MB, Качен на: 26.05.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 5.21 MB, Качен на: 26.05.2020
Размер на файла: 475.98 KB, Качен на: 26.05.2020
Размер на файла: 2.14 MB, Качен на: 26.05.2020
Размер на файла: 90.65 KB, Качен на: 26.05.2020
Размер на файла: 89.12 KB, Качен на: 26.05.2020
Размер на файла: 116.44 KB, Качен на: 26.05.2020
Други решения и обявления
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 786.73 KB, Качен на: 14.08.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 3.29 MB, Качен на: 26.10.2020
Размер на файла: 4.31 MB, Качен на: 26.10.2020