Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-116
Дата на създаване: 25.10.2019
Наименование: Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: ГРС "Страшимирово" - реконструкция и разширение
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 266.84 KB, Качен на: 28.10.2019
Размер на файла: 624.07 KB, Качен на: 28.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 5.57 MB, Качен на: 30.10.2019
Размер на файла: 153.58 KB, Качен на: 30.10.2019
Размер на файла: 2.17 MB, Качен на: 30.10.2019
Размер на файла: 1.37 MB, Качен на: 30.10.2019
Размер на файла: 78.12 KB, Качен на: 30.10.2019
Размер на файла: 89.31 KB, Качен на: 30.10.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 537.3 KB, Качен на: 08.01.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 4.18 MB, Качен на: 27.02.2020
Размер на файла: 1.11 MB, Качен на: 27.02.2020