Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-001
Дата на създаване: 20.01.2020
Наименование: Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24.02.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 263.48 KB, Качен на: 22.01.2020
Размер на файла: 661.68 KB, Качен на: 22.01.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 4.49 MB, Качен на: 22.01.2020
Размер на файла: 153.35 KB, Качен на: 22.01.2020
Размер на файла: 603.82 KB, Качен на: 22.01.2020
Размер на файла: 89.58 KB, Качен на: 22.01.2020
Размер на файла: 67.97 KB, Качен на: 22.01.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 8.19 MB, Качен на: 24.04.2020