Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-041
Дата на създаване: 09.08.2019
Наименование: Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Пускова и приемна камери на газопроводно отклонение „Бургас“"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.09.2019 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 3.42 MB, Качен на: 12.08.2019
Размер на файла: 4.43 MB, Качен на: 12.08.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 5.49 MB, Качен на: 13.08.2019
Размер на файла: 2.07 MB, Качен на: 13.08.2019
Размер на файла: 122.91 KB, Качен на: 13.08.2019
Размер на файла: 135.27 KB, Качен на: 13.08.2019
Размер на файла: 89.36 KB, Качен на: 13.08.2019