Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-095
Дата на създаване: 12.06.2020
Наименование: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на обект: „Обвръзка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция на ОС ”Лозенец 1”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.07.2020 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 403.69 KB, Качен на: 15.06.2020
Размер на файла: 968.18 KB, Качен на: 15.06.2020
Документация за участие и образци
Документация за участие в процедурата - част 1 съдържание
Съдържание
Указания за подготовка на офертата
Приложение № 1 към Указания за подготовка на офертата
Размер на файла: 7.64 MB, Качен на: 17.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 2 съдържание
Методика за комплексна оценка
Размер на файла: 1.15 MB, Качен на: 17.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 3 съдържание
Проект на договор
Приложения към Проекта на договор
Размер на файла: 7.14 MB, Качен на: 17.06.2020
Размер на файла: 2.76 MB, Качен на: 17.06.2020
Размер на файла: 94.4 KB, Качен на: 17.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 4 съдържание
Образци О1, О2, О3, О4, О4-1, О5
Размер на файла: 3.11 MB, Качен на: 17.06.2020
Размер на файла: 84.63 KB, Качен на: 17.06.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.14 MB, Качен на: 06.12.2021
Размер на файла: 219.21 KB, Качен на: 19.10.2023
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Протокол № 2, съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП съдържание
Протокол № 2, съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
Размер на файла: 2.29 MB, Качен на: 10.08.2021
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 6.79 MB, Качен на: 19.10.2021
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 18.52 MB, Качен на: 06.12.2021