Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-013
Дата на създаване: 21.02.2019
Наименование: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап "Линейна част"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.03.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 241.38 KB, Качен на: 25.02.2019
Размер на файла: 5.43 MB, Качен на: 25.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 3.66 MB, Качен на: 26.02.2019
Размер на файла: 92.9 KB, Качен на: 26.02.2019
Размер на файла: 1.14 MB, Качен на: 26.02.2019
Размер на файла: 153.73 KB, Качен на: 26.02.2019
Разяснения
Размер на файла: 654.76 KB, Качен на: 18.03.2019
Размер на файла: 1.12 MB, Качен на: 21.03.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.91 MB, Качен на: 05.07.2019