Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-032
Дата на създаване: 03.12.2019
Наименование: Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в три обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.12.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0072

Решение и обявление
Размер на файла: 2.15 MB, Качен на: 03.12.2019
Размер на файла: 6.25 MB, Качен на: 03.12.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 4.25 MB, Качен на: 03.12.2019
Размер на файла: 13.04 MB, Качен на: 03.12.2019
Размер на файла: 18.9 MB, Качен на: 03.12.2019
Размер на файла: 14.88 MB, Качен на: 03.12.2019
Размер на файла: 16.02 MB, Качен на: 03.12.2019
Размер на файла: 91.61 KB, Качен на: 03.12.2019
Размер на файла: 89.04 KB, Качен на: 03.12.2019
Размер на файла: 149.08 KB, Качен на: 03.12.2019
Размер на файла: 126.23 KB, Качен на: 03.12.2019
Други решения и обявления
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.45 MB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 1.04 MB, Качен на: 07.04.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 17.41 MB, Качен на: 03.06.2020
Размер на файла: 7.86 MB, Качен на: 03.06.2020
Размер на файла: 4.07 MB, Качен на: 03.06.2020