Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-012
Дата на създаване: 14.02.2019
Наименование: Упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ за обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж–КВ Дерманци–КВ Батулци–КВ Калугерово“; строеж: Етап 3–Преносен газопровод от КВ Батулци до КВ Калугерово
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.02.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Документация за участие и образци
Размер на файла: 138.38 KB, Качен на: 14.02.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 3.07 MB, Качен на: 24.04.2019