Референтен номер: 180-001
Дата на създаване: 27.02.2018
Наименование: Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.03.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 179.88 KB, Качен на: 28.02.2018