Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-001
Дата на създаване: 27.02.2018
Наименование: Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.03.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 179.88 KB, Качен на: 28.02.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 830.71 KB, Качен на: 26.03.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.15 MB, Качен на: 11.05.2018
Размер на файла: 19.49 MB, Качен на: 11.05.2018