Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-072
Дата на създаване: 15.05.2020
Наименование: Вътрешнотръбна инспекция с бутало с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на участък от газопреносната мрежа с външен диаметър DN720 (28”) и дължина 129 км.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.06.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2020-0048

Обявлението за общественaта поръчка е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 20.05.2020 г. под номер: 2020/S 098-235765

Решение и обявление
Размер на файла: 170.49 KB, Качен на: 18.05.2020
Размер на файла: 404.46 KB, Качен на: 18.05.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 2.55 MB, Качен на: 20.05.2020
Размер на файла: 91 KB, Качен на: 20.05.2020
Размер на файла: 1.28 MB, Качен на: 20.05.2020
Размер на файла: 85.2 KB, Качен на: 20.05.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 07.12.2020
Разяснения
Размер на файла: 2.47 MB, Качен на: 02.06.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 2.23 MB, Качен на: 27.07.2020
Размер на файла: 3.36 MB, Качен на: 13.08.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.42 MB, Качен на: 13.08.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 4.19 MB, Качен на: 07.12.2020
Договори за подизпълнение
Размер на файла: 1.17 MB, Качен на: 07.12.2020