Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-008
Дата на създаване: 31.01.2019
Наименование: Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на два участъка от магистрален газопровод DN 711 (28”)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07.03.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0008

Обявление за поръчка – комунални услуги, публикувано в Официалния вестник на ЕС: 2019/S 024-053999

 

Решение и обявление
Размер на файла: 167.61 KB, Качен на: 04.02.2019
Размер на файла: 420.46 KB, Качен на: 04.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.73 MB, Качен на: 04.02.2019
Размер на файла: 90.03 KB, Качен на: 04.02.2019
Размер на файла: 138.67 KB, Качен на: 04.02.2019
Размер на файла: 1.22 MB, Качен на: 04.02.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.09 MB, Качен на: 20.05.2019
Разяснения
Размер на файла: 81.8 KB, Качен на: 06.02.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 680.12 KB, Качен на: 12.03.2019
Размер на файла: 1.04 MB, Качен на: 29.03.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 181.84 KB, Качен на: 29.03.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 3.92 MB, Качен на: 20.05.2019
Размер на файла: 520.26 KB, Качен на: 20.06.2019