Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-111
Дата на създаване: 28.10.2019
Наименование: Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в две обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02.12.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0064

Обявлението за общественaта поръчка е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 31.10.2019 г. под номер 2019/S 211-518684

Решение и обявление
Размер на файла: 161.68 KB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 472.83 KB, Качен на: 31.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 5.41 MB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 1.49 MB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 1.63 MB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 92.12 KB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 109.44 KB, Качен на: 31.10.2019