Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-090
Дата на създаване: 12.06.2020
Наименование: Възстановяване на опори на въздушни преходи по Преносен газопровод- DN700
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01.07.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 15.26 MB, Качен на: 12.06.2020
Размер на файла: 160.66 KB, Качен на: 12.06.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 9.76 MB, Качен на: 23.07.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 4.02 MB, Качен на: 17.08.2020