Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-24-00-790
Дата на създаване: 24.03.2021
Наименование: Закупуване на 2534 бр. валидни международни кредити (CER) за емисии на парникови газове
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.03.2021 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Обект -> Доставки на стоки
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 150.39 KB, Качен на: 24.03.2021