Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-013
Дата на създаване: 06.03.2018
Наименование: Закупуване на активи и земи, собственост на "Южен поток България" АД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.03.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Решение и обявление
Размер на файла: 1.86 MB, Качен на: 06.03.2018
Становище на АОП
Размер на файла: 2.51 MB, Качен на: 11.04.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.16 MB, Качен на: 17.05.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 737.27 KB, Качен на: 20.03.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Размер на файла: 5.25 MB, Качен на: 17.05.2018
Размер на файла: 328.17 KB, Качен на: 27.06.2018