Референтен номер: 180-013
Дата на създаване: 06.03.2018
Наименование: Закупуване на активи и земи, собственост на "Южен поток България" АД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.03.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Решение и обявление
Размер на файла: 1.86 MB, Качен на: 06.03.2018