Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕБ-Изх.-5 02.02.2024 Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция за десет обекта 16.02.2024 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-15 22.01.2024 Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция 05.02.2024 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕИ-Изх.-5 18.01.2024 Охрана и автопатрулна реакция 05.02.2024 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЗ-Изх.-7 17.01.2024 Охрана с паник бутони и автопатрулна реакция 31.01.2024 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ 24-00-2607 20.11.2023 Обособяване на помещение за киберлаборатория в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД 05.12.2023 23:59 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕБ-Изх.-100 23.10.2023 Охрана със СОТ и автопатрулна реакция за три обекта собственост на "Булгартрансгаз"ЕАД - АГРС /автоматични газорегулиращи станции/ намиращи се на територията на гр. Сливница, гр. Драгоман и с. Калотина 30.10.2023 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-53 03.08.2023 Доставка на сензори за баката и басейна - 2 бр. 25.08.2023 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
2245605 30.06.2023 Ремонт на ролетна врата - склад 1002 13.07.2023 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕБ-Изх.-58 26.04.2023 Доставка на три броя "духалка моторна" 09.05.2023 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕБ-Изх.-53 21.04.2023 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към Експлоатационен район - СЗЕР Ботевград 05.05.2023 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП