Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-24-00-2117 14.09.2022 Изкупуване, транспортиране и последващо третиране на отпадък с код 20 01 39 - пластмаси 21.09.2022 17:00 Затворена Обект -> Предоставяне на услуги
БТГ-ЕБ-ИЗХ-87 14.07.2022 Дрон 05.08.2022 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕБ-Изх.-86 11.07.2022 Охрана със СОТ и автопатрулна реакция за един обект, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД на територията на СЗЕР Ботевград 18.07.2022 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-58/04.04.2022 04.07.2022 ПГХ Чирен - ремонт на ролетна врата на склад 1002 19.07.2022 16:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-24-00-1248 20.05.2022 Извозване, транспортиране и последващо третиране на отпадък с код 16 07 08*, генериран от производствената дейност на “Булгартрансгаз” ЕАД 27.05.2022 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-985 14.04.2022 Продажба на кондензат от природен газ 28.04.2022 17:00 Затворена Обект -> Предоставяне на услуги
БТГ-ЕВ-Изх.-85 14.04.2022 Извозване на отпадъчни води от изравнителен резервоар в КС Кардам за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) 29.04.2022 17:00 Приключена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 13.04.2022 Сезонна абонаментна поддръжка на перално стопанство 20.04.2022 12:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 13.04.2022 Сезонна абонаментна поддръжка на климатична инсталация 20.04.2022 12:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 13.04.2022 Сезонна абонаментна поддръжка на хладилна техника, кафе и миялни машини 20.04.2022 12:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП