Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
1546801 27.03.2023 Абонаментно обслужване и поддържане на асансьорни уредби за нуждите на УВЦ Република 05.04.2023 15:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 27.03.2023 Поддръжка на софтуерен продукт за система фронт-офис-рецепция 05.04.2023 15:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 24.03.2023 Сезонна абонаментна поддръжка на перално стопанство 04.04.2023 15:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1746803 24.03.2023 Поддръжка на тревни площи и цветни петна на градината, саксийни растения в ресторант, фоайе и лоби - бар 04.04.2023 15:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 24.03.2023 Сезонна абонаментна поддръжка на климатична инсталация 04.04.2023 15:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 24.03.2023 Сезонна абонаментна поддръжка на хладилна техника, кафе и миялни машини 04.04.2023 15:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
2345605 15.03.2023 Подмяна врати на автогаражите с ролетни – 5 бр. 28.03.2023 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
2356806 07.03.2023 Почистване въздуховоди и разместване на чадъри на смукателна аспирация в кухня 16.03.2023 15:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕБ-Изх-4 13.01.2023 Охрана с паник бутон и автопатрулна реакция за седем обекта, собственост на "Булгартрансгаз"ЕАД на територията на СЗЕР Ботевград 20.02.2023 12:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-192 27.10.2022 „Сезонна дезинсекция и дератизация” в Компресорни станции „Вълчи дол”, „Кардам”, „Провадия” и „Нова Провадия“ 15.11.2022 23:59 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП