Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
2456803 30.05.2024 Униформено облекло сезонен персонал 07.06.2024 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
2435602 08.05.2024 Батерии за взривозащитени таблети Bartec Agile X IS 22.05.2024 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх-59 30.04.2024 Сезонна дезинсекция и дератизация в Компресорни станции „Вълчи дол”, „Кардам”, „Провадия” и „Нова Провадия“ 17.05.2024 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
240-035 15.04.2024 Обособяване на помещение за киберлаборатория в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД 26.04.2024 23:59 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1846003 11.04.2024 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони 22.04.2024 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546803 01.04.2024 Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация 12.04.2024 16:30 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 22.03.2024 Абонаментно обслужване и поддържане на асансьорни уредби за нуждите на УВЦ Република 03.04.2024 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 22.03.2024 Поддръжка на софтуерен продукт за система фронт-офис-рецепция 03.04.2024 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546801 22.03.2024 Доставка на радио и телевизионни програми за нуждите на УВЦ Република 03.04.2024 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1546802 20.03.2024 Сезонна абонаментна поддръжка на климатична инсталация 01.04.2024 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП