Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-177
Дата на създаване: 02.07.2021
Наименование: "КС "Кардам-1" и "КС "Кардам -2" - външно боядисване на закрити складове тип "Холандски"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.07.2021 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 2.26 MB, Качен на: 02.07.2021