Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-65
Дата на създаване: 21.07.2021
Наименование: "Периодична метрологична проверка на 2 броя разходомери за течности различни от вода тип 700 Rotari Flow Meter"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.08.2021 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

За  допълнителна информация:

инж. Пламен Петков - Ръководител регионално звено/ПГХ Чирен-Заместник, той и Началник, служба/КИП и А

тел.: 0888/180012

Обяви и покани
Размер на файла: 1.37 MB, Качен на: 21.07.2021