Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 1546801
Дата на създаване: 26.05.2021
Наименование: „Сезонна абонаментна поддръжка на перално стопанство”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02.06.2021 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1003.91 KB, Качен на: 26.05.2021