Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-192
Дата на създаване: 27.10.2022
Наименование: „Сезонна дезинсекция и дератизация” в Компресорни станции „Вълчи дол”, „Кардам”, „Провадия” и „Нова Провадия“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2022 23:59
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

„Сезонна дезинсекция и дератизация” в  Компресорни станции „Вълчи дол”, „Кардам”, „Провадия” и „Нова Провадия“