Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 2435602
Дата на създаване: 08.05.2024
Наименование: Батерии за взривозащитени таблети Bartec Agile X IS
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22.05.2024 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

Наименование на поръчката: "Батерии за взривозащитени таблети Bartec Agile X IS".

Идентификационен номер на поръчката: 2435602

Краен срок за представяне на офертите: до 16.00 часа на 22.05.2024 г,

Референтен номер: № БТГ-ЕЧ-Изх-31/07.05.2024 г.

Обяви и покани
Размер на файла: 1.29 MB, Качен на: 08.05.2024