Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-019
Дата на създаване: 25.05.2018
Наименование: Доставка на активна електроенергия високо и средно напражение
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2018 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 1.89 MB, Качен на: 28.05.2018
Размер на файла: 4.31 MB, Качен на: 28.05.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 3.63 MB, Качен на: 29.05.2018
Размер на файла: 2.17 MB, Качен на: 29.05.2018
Размер на файла: 100.9 KB, Качен на: 29.05.2018
Размер на файла: 94.53 KB, Качен на: 29.05.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 7.16 MB, Качен на: 27.08.2018
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.08 MB, Качен на: 18.07.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 16.15 MB, Качен на: 27.08.2018
Размер на файла: 1.61 MB, Качен на: 17.12.2019