Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕБ-ИЗХ-87
Дата на създаване: 14.07.2022
Наименование: Дрон
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05.08.2022 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.26 MB, Качен на: 14.07.2022