Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-24-00-2117
Дата на създаване: 14.09.2022
Наименование: Изкупуване, транспортиране и последващо третиране на отпадък с код 20 01 39 - пластмаси
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.09.2022 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Обект -> Предоставяне на услуги
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 164.98 KB, Качен на: 14.09.2022